42385367.jpg

--->智勳~特戰司令部兵營圖書館工作

不確定消息是不是真的,暫時就姑且信之吧~因為之前有跟太后聊過,說起另一位服役中的金先生也是在圖書館工作,當時還笑說希望wuli阿呆也可以如此幸運,一舉數得地在圖書館服役。切拜~希望消息是真的啦!---->吳律師吳律師吳律師!!

source from:http://gall.dcinside.com/list.php?id=joojihun&no=514784&page=1&bbs=

                   :http://lanlan516.blog121.fc2.com/

    全站熱搜

    Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()