source from gung7  http://gallog.dcinside.com/gung7

今天去SHOPPING剛回來已經大失血了~><

     沒想到一看到WULI 阿呆~除了鼻血流不止外

     其他的血真的不知往何處流? 噗~

     今天真的是一個恐怖失血日~^^

13248143162812851.gif    

GQ_2012_11-horz.jpg  

 

GQ_2012_1.jpg  

arrow
arrow
    全站熱搜

    太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()