j1.jpg

護膚系列的化妝品,因為某人的皮膚看起來(12/3)很干燥。--->打理門面的禮物

-->名牌的昂貴保養品+防曬乳液。希望某人的皮膚像鉆石一樣閃閃發亮。

j3.jpg

韓式牛肉=內補

j4.jpg

j5.jpg

coin book

j6.jpg

j7.jpg

I love you more than anything else in the world--->呃。。。好深情的告白。

source from:http://gall.dcinside.com/list.php?id=joojihun&no=514668&page=1&bbs=

arrow
arrow
    全站熱搜

    Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()