SHINee

目前日期文章:201107 (213)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

6a9cbc017973001a728da578.jpg 

edited(編輯) by~runningmoon

48d880bf4550d%26filename%3djjh_gogo70.gif 

 

智勳-20080922 - gogo70 vip - by fan 1(20sec)LOCK

 

 

 

智勳-20080922 - gogo70 vip - 01(22sec)

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

[20110730-1028091].BMP  

 

VTS_02_1_P_clip.gif

 

VTS_02_1_P_clip1.gif

 

VTS_02_1_P_clip2.gif

 

VTS_02_1_P_clip3.gif

 

文章標籤

太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

《宮》導演版製作花絮-部份片段花絮 截圖 15

 

心不在焉~像鬼一樣出現的某皇太子~

     我說好歹你也是美男子一枚~那個(咳)表情也給他好看點~哈

[20110730-1031439].BMP

 

[20110730-1032020].BMP

 

[20110730-1033171].BMP

 

文章標籤

太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

[20110728-1357180].BMP 

 

VTS_01_2_A_clip.gif

 

VTS_01_2_A_clip1.gif

 

VTS_01_2_A_clip2.gif

 

VTS_01_2_A_clip3.gif

 

文章標籤

太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

8988.jpg  

edited(編輯) by~runningmoon

 

c1.jpg    


 

c1a.jpg

 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

[20110730-1005561].BMP

 

[20110730-1027230].BMP  

 

[20110730-1028413].BMP

 

鼻子過敏的臭阿呆習慣擤鼻動作之一~

 [20110730-1028474].BMP

 

[20110730-1028525].BMP

文章標籤

太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

《宮》導演版製作花絮-部份片段花絮02

 

[20110730-1029567].BMP  

 


文章標籤

太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

[20110729-0127302].BMP  

 

[20110729-0127353].BMP  

 

[20110729-0128305].BMP

 

[20110729-0129106].BMP  

 

[20110729-0129247].BMP  

 

文章標籤

太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

[20110728-1357301].BMP

 

 [20110728-1358442].BMP 

 

[20110728-1358563].BMP 

 

[20110728-1359054].BMP 

 

[20110728-1359515].BMP 

 

文章標籤

太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

[20110729-0127101].BMP  

 


文章標籤

太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

[20110724-1621300].BMP  

 

JJH PREMIU_clip.gif

 

JJH PREMIU_clip1.gif

 

JJH PREMIU_clip2.gif

 

JJH PREMIU_clip3.gif

 

文章標籤

太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

edited(編輯) by~runningmoon    

070105220345-1168001637_36.jpg

 

 

 


文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

結束PARIS 之旅~8888888

AMY PARIS _clip1.gif

  AMY PARIS _clip.gif
  

 

[20110626-2314594].BMP  

 

[20110626-2314483].BMP  

文章標籤

太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

[20110725-2029511].BMP  

 

VTS_02_1_P_clip.gif

 

VTS_02_1_P_clip1.gif

 

VTS_02_1_P_clip1-1.gif

 

VTS_02_1_P_clip2.gif

 

文章標籤

太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

與阿呆Paris 之旅告一段落囉~

[20110626-2316089].BMP  

 


文章標籤

太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

[20110724-2251145].BMP   

 

VTS_01_1_A_clip17.gif  VTS_01_1_A_clip17.gif 

 

VTS_01_1_A_clip16.gif  VTS_01_1_A_clip16.gif  

 

VTS_01_1_A_clip15.gif  VTS_01_1_A_clip15.gif  

 

VTS_01_1_A_clip14.gif  VTS_01_1_A_clip14.gif 

 

文章標籤

太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

c1.jpg

edited(編輯) by~runningmoon    

 

c2.jpg

 

 

c3.jpg

 

 

c4.jpg  

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

10.jpg 

 

《魔王》MV-I DO(The One)

 

 


文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

這位朱先生~希望未來的你能夠像這樣一直開心的過著每一天~

[20110725-0031191].BMP

 

 [20110725-0031110].BMP

 

 [20110724-2259469].BMP

 

 [20110724-2259388].BMP

 

 [20110724-2259327].BMP

文章標籤

太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

[20110724-1624022].BMP  

 

[20110724-1624483].BMP 

 

[20110724-1624554].BMP 

 

[20110724-1625415].BMP 

 

[20110724-1625526].BMP

 

文章標籤

太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()